Kliniska studier

17.200

Hittills har 203 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på 15.500 personer i alla åldrar (feb 2019).

159

Resultat finns publicerat i 159 artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt 14 doktorsavhandlingar.    (feb 2018)

12

Under 2017 publicerades 12 kliniska studier inom olika indikationsområden.

BioGaia samarbetar med specialister på drygt 50 olika forskningsinstitutioner och kliniker. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. På vuxensidan är drygt hälften av de pågående studierna initierade av BioGaia och följs av BioGaias prövningsledare. Omkring 25 procent av studierna är initierade och genomförs av oberoende forskare. Förutom att BioGaia vill se forskarens curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna har BioGaia inget inflytande på dessa studier förutom att BioGaia vill se curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna. Resterande studier på vuxna är initierade och drivs av någon av BioGaias partners. På barnsidan är majoriteten av de kliniska prövningarna antingen initierade av BioGaia eller initierade och genomförda av oberoende forskare. Omkring 20 procent av studierna på barn är initierade och drivs av BioGaias partners.

BioGaia Protectis marknadsförs av Medhouse AB. Tel 08-411 12 20 E-post info@biogaiaprotectis.se | om cookies