Medhouse AB använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies på denna sajt

WordPress använder sig utav kakor för att verifiera vem du är. Det finns kakor för inloggade administratörer och kommenterare.

När du (administratör) loggar in så sparas information om dig i en kaka med namnet wordpress_[hash]. När du har blivit inloggad sätts en ny kaka som heter wordpress_logged_in[hash] som indikerar att du är inloggad. Denna kaka innehåller information om dig som används för mestadels i admin gränssnittet.

WordPress sätter även kakor vid namn wp-settings-{time}-[UID]. Dessa används för att anpassa visningen av admin gränssnittet.

Hashad data sparas

Värt att veta om alla kakor som skapas av WordPress är att all data i kakan är så kallat hashad. Dvs det går inte att se ditt användarnamn eller lösenord i klartext och det är mycket svårt till nästintill omöjligt att använda datan i kakan till något annat än det den ska användas till.

Hur du hindrar Medhouse lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Medhouse att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Medhouse att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Medhouse att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Medhouse lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående användning av cookies på denna siad är du välkommen att kontakta info@medhouse.se.